Praktische informatie

Inschrijvingen (klik hier voor meer info)

Het lidgeld voor een volledig Chirojaar bedraagt € 25,00. Ook moet er een vast bedrag betaald worden voor drank en koeken. Dit bedrag bedraagt €25 (jongste groepen) of €45 (oudste groepen).
De som van deze bedragen dient gestort te worden op het rekeningnummer van de meisjes: BE39 7332 3230 4219 (met vermelding van voornaam, naam en afdeling van het kind).

Dit is dan een som van €50 (jongste groepen) of €70 (oudste groepen).

Kleuters in de Chiro? (klik hier voor meer info)

Regelmatig krijgen wij de vraag of ook kleuters aangesloten mogen worden in de Chiro. Het antwoord hierop is neen.