De kersverse leidingsploeg van het nieuwe jaar:

Afbeelding

Advertenties

Dankfeestje

Ook dit jaar was ons café-restaurant ‘Mie Kalfut’ weer een groot succes! We willen al onze helpers bedanken voor hun hulp en steun, want zonder hen was ons dit niet gelukt. Het dankfeestje is nu zaterdag 6 oktober, aanvang om 19 uur op onze Chiroterreinen.

Tot zaterdag,
Chiromeisjes Kalfort

Afbeelding